Ferie Online
Find din næste ferie her
  Ferie online  
  Lande  
  Investeringer  
  Skomærker  
  Tøjmærker  

Investering i solenergi
Solenergi er blevet en meget populær form for miljøvenlig energi investering, og især i Danmark er vi rigtig gode til at benytte os af den. Derfor ser man også, at flere og flere investerer  i solenergi. Det er en rimelig sikker investering at foretage, da branchen indenfor miljørigtigenergi kun bliver støre med årene. Derudover er afregningsprisen på strømmen fastlagt med lave de næste ti år, samt solstrålingsniveauet historisk set kun afviger lidt fra år til år. Desuden er det også en teknologi, som er efter prøvet og meget driftsikker.

Der findes flere forskellige måder at investere sine penge på, og det er vigtigt, at man finder den, man føler sig tryg ved at bruge, og som passer til ens økonomi. En af investeringsformerne er a/s-investering. Her foretager man sig investering gennem et aktieselskab, gennem f,.eks, en partner som Obton , hvor man vil opleve et løbende, højt udbytte, samtidig med at risikoen er lav og forudsigelig. Pengene bliver investeret i forskellige solcelleparker over hele verden, så man opnår optimal risikospredning og stabilt afkast. Denne investeringstype er både relevant for privat ejere og selskaber, da det som sagt er en relativ sikker investering.  En af de andre investeringstyper er k/S-investering. k/s betyder kommanditselskab, og har store økonomiske fordele i form skat til kontant opsparing. Da k/s-investeringer ikke er selvstændigt skattepligtigt, vil selskabets overskud eller underskud komme direkte ind på ejerens selvangivelse, og derved er der altså mulighed for et højt afkast ved lav risiko.  

Investering i ejendomme
At investere i aktier og andet er i dag blevet en selvfølge for mange mennesker. Man ser i stigende grad, at folk igen tør at investere deres penge. Et af de steder, hvor der bliver investeret mange penge, er i ejendomme. Dette har i mange år vist sig at være en stabil investeringsform, som giver gode afkast hvert år. Ligesom med alle andre investeringer er der selvfølgelig nogle risici. Men ved at teame op med en god partner og virkelig sondere terrænet, så kan disse investeringer fører til en stor opsparing. De stigende priser på boligmarkedet disse år er især gunstige herfor, som i sidste ende kan give en rigtig flot opsparing.

Investering i el invest
De seneste år er det blevet meget populært at investere i energi eller grøn energi. I dag er det blevet muligt at investere i el, hvor man vil opleve et relativt stort afkast. Historien med investering af el har vist, at der i gennemsnit er et afkast på 7% om året, hvilket må siges at være gunstig for alle slags investorer.
Det smarte ved investering i el invest er, at afkastet er uafhængigt af aktie- og obligationsmarkedet, så selvom dette falder, så vil man stadig få afkast, da alle mennesker har brug for el. Derfor kan der også skabes afkast, både når el-priserne  stiger eller falder. Det er en relativ lav risikovurdering, men der er selvfølgelig altid en risiko, når man investere sine penge. Derfor er det også vigtigt, at man har de rigtige partner på hånden, så man sørger for, at der bliver taget ordentlig hånd om sine investeringer.

Investering i obligationer
En obligation er et gældsbreve, som bruges til investeringer. En obligation er faktisk et lån til den, som udsteder obligationen. For dette lån betaler udstederen dig i renter. Der findes nogle forskellige former for obligationer, fx statsobligationer, realkreditobligation og virksomhedsobligationer. Forskellen på disse er, som det ligger i navnet, hvem der udsteder dem. Derudover kan man også sige, at statsobligationer er mere stabile end virksomhedsobligationer, og derfor er risikoen ved disse også lavere. Det er meget forskelligt, hvilken type obligationer folk investerer i, da det afhænger af ens økonomi, og om man er mere til den helt sikre vej eller godt tør satse en smule. Der er derfor også vigtigt at snakke sammen med en professionel rådgiver inden man investerer, da man på den måde sikre sig den bedst mulige investering.

Investeringsforeninger
Investeringsforeninger er foreninger, som bringer investorer sammen om et fælles investeringsprojekt. Der findes forskellige typer af investeringsforeninger, så man kan finde en der passer til ens behov. Man taler blandt andet om kontoførende og certifikatudstedende foreninger. Kontoførende tager oftest ikke investeringer fra privatpersoner, da systemet er lidt specielt. De udsteder nemlig ikke omsættelige beviser til investorerne, men administrere derimod medlemmernes penge som indskud. Ved de certifikatudstedende foreninger taler man om to slags. Den akkumulerende og den udloddende. Ved den akkumulerende er de ikke forpligtet til at betale et minimum af afkastet i foreningen, men det er de derimod ved den udloddende. Det gode ved investeringsforeninger er blandt andet, at man ikke behøver at sætte mange penge på spil for at få et afkast. Derudover er det også en meget professionel investering, som er under offentlig kontrol, og derved ret sikker. Hvilken type investeringsforening man vælger afhænger af ens økonomiske situation, og hvilke forventninger man har til investeringerne.

Aktie investering
Der findes mange forskellige investeringsformer, men en af de mest almindelige er aktie investering. Når en virksomhed eller firme bliver børsnoteret, er det muligt at få en andel i dette ved at investere i aktier fra den aktuelle virksomhed. I dag er der rigtig mange på børsmarkedet, og derfor er der også rigtig mange forskellige muligheder for at investerer sine penge. Om end man spiller sikkert eller gerne vil satse lidt. Når man skal investerer sine penge, så er det en god idé at have en professionel med på sidelinje, så det bliver sikret at det hele forløber, som det skal. God vejledning omkring investering kan nemlig være meget fordelagtigt.

Investering i solceller
De seneste år er der kommet meget fokus på miljøet, og hvordan blandt andet husejer kan gøre en indsats for at mindske forurening. Et af tiltagende har været, at det er fordelagtigt at investere i solceller.  Derfor har man også i stigende grad set at en del husejere har gjort dette. Med solceller på taget producerer du den egen energi, og i løbet af 10-15 år har solcelleanlægget tjent så selv hjem. Så det er en lagtidsinvestering, men det er også en investering, som er rigtig fornuftig at foretage. Ikke nok med at det er godt for miljøet, så er det også godt for pengepungen, da man kan få nogle meget fordelagtige skattelettelser. Hvis man overvejer at investere i solceller, er det vigtigt, at man snakker med en professionel, så man er sikret at investere i det rette, så man for mest muligt ud af investeringen.

Energi investering
At investere i energi er blevet meget populært, da især miljørigtig energi er i stor fremgang. Både indenfor vind-, vand- og solenergi. At investere i energi er også en forholdsvis risikofri måde at investere sine penge på. Især hvis man har de rigtig partner til at guide en. På denne måde bliver dine penge nemlig sat i forskellige projekter, så risikoen for tab bliver mindre, og du vil kunne nyde godt af afkast stort set hele tiden. Men som med alle slags investeringer, så er der en risiko, så undersøg forskellige muligheder, inden du bestemmer dig for noget.